Velkommen til Palleshavegaard

Palleshavegaard er et sted med både landbrug og pædagogisk arbejde. Den pædagogiske del af gården ledes af Mathias og Michall, som begge er uddannede pædagoger. De har tilsammen 40 års erfaring med børn, unge og voksne i aflastning eller på opholdssteder og psykiatri. Begge har ligeledes arbejdet som kontaktpersoner/mentor og som familie-rådgivere samt efterværn. Derfor løser Palleshavegaard også flere forskellige pædagogiske og menneskelige opgaver. Dette både på gården og eksternt for kommunerne, primært på Fyn.

Familierådgivning

Palleshavegaard tilbyder rådgivning til familier eller forældre, der oplever socialpædagogiske udfordringer i hjemmet og uden for hjemmet.

Kontaktperson

Med en kontaktperson fra Palleshavegaard kan du/i forvente en konsulent, der ydmygt og varsomt tager udgangspunkt i det enkelte barns eller den unges eksistens og subjektive livsforståelse.

Forældrestøtte

Palleshavegaard tilbyder forældrestøtte på Fyn. Når et barn anbringes uden for hjemmet, tilbyder vi forældrene konsulentbistand. Herunder støtte og rådgivning via dialog og en lyttende tilgang.

Efterværn

Når en ung afslutter et anbringelsesforløb, tilbyder vi efterværn. Dette efterværn planlægges altid i tæt samarbejde med den unge, institutionen og netværket.

“Palleshavegaard er et sted med både landbrug og pædagogisk arbejde.”

Familierådgivning

Palleshavegaard tilbyder rådgivning til familier eller forældre, der oplever socialpædagogiske udfordringer i hjemmet og uden for hjemmet. Her noget som ofte resulterer i manglende overskud, frustrationer og modløshed. Ved opstart af rådgivning, tager vi altid udgangspunkt i familiens nuværende situation, ligesom vi bruger tid på at tale om familiens historie, familietræ og tidligere erfaringer.

Læs mere

Kontaktperson

Palleshavegaard tilbyder en fast kontaktperson, til børn og unge, der på den ene eller anden måde har behov for støtte og vejledning i livet. Som udgangspunkt er målgruppen børn og unge mellem 8-22år, med forskellige socialpædagogiske problemstillinger. Vi forsøger altid at matche vores konsulenter med de sager, der måtte relatere sig til konsulentens interesser, erfaring og uddannelse.

Læs mere

(+45) 30 23 15 00
kontakt@palleshavegaard.dk